Liên hệ

XƯỞNG SẢN XUẤT Ô DÙ CẦM TAY ALEVA

Địa chỉ: Xóm Chùa, Đan Nhiễm, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội.

Email: aleva.com.vn@gmail.com

Hotline: 035 930 1221

www.oducamtay.info